لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(86)
چاپ مجدد (49)
تالیف (109)
ترجمه (26)
تهران (0)
شهرستان (135)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز سریع PowerPoint (مطابق استاندارد جهانی ICDL)
نويسنده:داود حق‌شناس - زرین‌مهر - دیویی: 006.6869 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22500 نسخه - 5000 ریال - 7 -54-8093-964 انتخاب
2- خودآموز سریع اتوکد
نويسنده:نیما وزیری - زرین‌مهر - دیویی: 620.004202855369 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 964-8093-58-X انتخاب
3- خودآموز سریع Word
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.52 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 6 -15-8093-964 انتخاب
4- نصب ویندوز و برنامه‌های جانبی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.44 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 2 -48-8093-964 انتخاب
5- خودآموز سریع Windows
نويسنده:آزاده سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.44769 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 8 -59-8093-964 انتخاب
6- نگهبان بازماندگان در زمان = Sentinel descendants in time
نويسنده: گروه‌نرم‌افزاری‌دارینوس - زرین‌مهر - دیویی: 794 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 9 -98-8093-964 انتخاب
7- آموزش کاربردی تایپ فارسی و لاتین
نويسنده:آزاده سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 652.3007 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1250 نسخه - 23000 ریال - 7 -68-8093-964 انتخاب
8- آموزش کاربردی صفحه گسترده Microsoft Excel
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.54 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1250 نسخه - 23000 ریال - 1 -74-8093-964 انتخاب
9- آشنایی با کامپیوتر و کاربردهای آن
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.076 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1250 نسخه - 5000 ریال - 2 -34-8093-964 انتخاب
10- خودآموز سریع اکسل
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.54 - 64 صفحه - 1/4 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 12500 نسخه - 5000 ریال - 4 -16-8093-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14