لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (37)
تالیف (92)
ترجمه (25)
تهران (5)
شهرستان (112)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکاتبات انگلیسی "نامه‌های شخصی، اداری و تجاری"
نويسنده:محمدعلی جدیری - نشر اختر - دیویی: 808.6 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 6 -31-8105-964 انتخاب
2- Tapescripts of developing tactics for listening
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Akbar Valikhani ؛ نويسنده:Vahid Nimechie - نشر اختر - دیویی: 428.24 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 4 -01-8105-964 انتخاب
3- کالبدشناسی انسانی
نويسنده:مسعود پورفرهاد - نشر اختر - دیویی: 612 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 15000 ریال - 1 -11-8105-964 انتخاب
4- به‌یل عزالیلاری
نويسنده:غلامحسین ساعدی ؛ مترجم:نگار خیاوی - اختر - دیویی: 8fa3.62 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 19000 ریال - 4 -32-8105-964 انتخاب
5- ترنم عشق
نويسنده:مهدی‌قلی احمد‌زاده - اختر - دیویی: 8fa1.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 964-8105-26-X انتخاب
6- آذر اوغلو
شاعر:جعفر دهقانی‌بیلوردی - اختر - دیویی: 894.3611 - 100 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 0 -03-8105-964 انتخاب
7- اونجولوم
شاعر:صمد چایلی - نشر اختر - دیویی: 894.3611 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 964-8105-09-X انتخاب
8- Semantic and discourse - pragmatic properties of English sentences
نويسنده:Baylar Hajiyef - اختر - دیویی: 425 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 5 -40-8105-964 انتخاب
9- ائیواندا تارچالیرام
نويسنده:رضا حسینی‌بقانام - اختر - دیویی: 780.955 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 2 -33-8105-964 انتخاب
10- راهنمای آموزش زبان انگلیسی از طریق اینترنت
مترجم:محمدعلی جدیری - اختر - دیویی: 428.24 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 8 -30-8105-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12