لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (98)
تالیف (119)
ترجمه (54)
تهران (171)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسنامه اماکن و فضاهای ورزشی
تدوين:عشرت شامحمدی ؛ تدوين:زهره زراوشان - بامداد - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 4 -38-8131-964 انتخاب
2- کتاب راهنمای کمردرد با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:دوین ساندرز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 7 -31-8131-964 انتخاب
3- راهنمای عملی روان‌شناسی ورزشی
نويسنده:گراهام وینتر ؛ نويسنده:کتی مارتین ؛ مترجم:سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی - بامداد کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -39-8131-964 انتخاب
4- راهنمای جامع انگلیسی تربیت بدنی
نويسنده:رضا محمدکاظمی - بامداد کتاب - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -24-8131-964 انتخاب
5- متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:رضا محمدکاظمی ؛ نويسنده:محسن شفیع‌زاده - بامداد کتاب - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 7 -45-8131-964 انتخاب
6- مجموعه تست‌ها و آزمون‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی حرکات اصلاحی
گردآورنده:مهدی قیطاسی - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 6 -85-8131-964 انتخاب
7- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
نويسنده:مهرزاد حمیدی - بامداد کتاب - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 964-8131-83-X انتخاب
8- بیلیارد - اسنوکر - پول: آموزش سریع و آسان به همراه قوانین
نويسنده:لوکش تانی ؛ مترجم:زهره رشاداوغانی ؛ مترجم:نادر صادقی‌لواسانی‌نیا - بامداد کتاب - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -50-8131-964 انتخاب
9- ایمنی و خطر در تربیت بدنی کودکان دبستانی
نويسنده:جان سورز ؛ نويسنده:پیتر ویتلم ؛ نويسنده:جس وودهاوس - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 7 -76-8131-964 انتخاب
10- راهنمای بازاریابی در ورزش
نويسنده:سیدامیر حسینی - بامداد کتاب - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -78-8131-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18