لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (11)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (102)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انقلاب اسلامی در ورامین
نويسنده:محمدعلی حاجی‌بیگی‌کندری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 9 -97-8134-964 انتخاب
2- دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت
نويسنده:سیدمحمدزمان دریاباری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 347.01 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -94-8134-964 انتخاب
3- سکوت رادیویی
تدوين:علیرضا پوربزرگ‌وافی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 7 -98-8134-964 انتخاب
4- داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب
نويسنده:رسول جعفریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0822 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 نسخه - 19000 ریال - 0 -96-8134-964 انتخاب
5- الگوهای رفتاری ایالات متحده‌ی امریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران (1357 - 1380)
نويسنده:بهرام نوازانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 327.55073 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -99-8134-964 انتخاب
6- از غبار تا باران: خاطرات دکتر عبدالله جاسبی سال‌های 1323 - 1342
نويسنده:عبدالله جاسبی ؛ ويراستار:مصطفی فیض - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.084092 - 302 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 19000 ریال - 4 -46-8134-964 انتخاب
7- تاریخ شفاهی گروه ابوذر
تدوين:رزا ناظم - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824045 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 9 -52-8134-964 انتخاب
8- شریف‌جان، سلام!
نويسنده:علیرضا طاهری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 7500 ریال - 1 -42-8134-964 انتخاب
9- در محاصره
نويسنده:مجتبی جعفری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 0 -51-8134-964 انتخاب
10- انقلاب اسلامی و رهیافت فرهنگی (تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های انقلاب)
نويسنده:محمد شجاعیان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-8134-57-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11