لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (44)
تالیف (76)
ترجمه (23)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم آموزشهای تخصصی کوتاه مدت وزارت نیرو: دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
- سبزان - دیویی: 378.55 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 52000 ریال - 6 -01-8249-964 انتخاب
2- ردپای پلنگ
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -21-8249-964 انتخاب
3- نجات طوطی
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -20-8249-964 انتخاب
4- آتش‌افروزی کرگدن
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -17-8249-964 انتخاب
5- گرگ قرمز
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -18-8249-964 انتخاب
6- غوغای گورخر
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -22-8249-964 انتخاب
7- صخره بابون
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -19-8249-964 انتخاب
8- مجموعه مقالات چهارمین همایش تحقیق و توسعه: فن‌آوری اطلاعات و تحقیق و توسعه
- سبزان - دیویی: 001.42 - 292 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 8 -14-8249-964 انتخاب
9- ترور شکلاتی
نويسنده:امین رویین - سبزان - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 964-8249-27-X انتخاب
10- 52 نکته برای موفقیت در حوزه IT: چگونه بر رقیب هندی خود پیروز شویم؟
نويسنده:چاد فاولر ؛ مترجم:فاطمه‌السادات جعفری - سبزان - دیویی: 338.470040954 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 3 -42-8249-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10