لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (4)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اوضاع علوم پزشکی و بیمارستان‌ها در تمدن اسلامی
نويسنده:شهاب‌الدین دمیرچی - خورشید آفرین - دیویی: 362.110917671 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 23000 ریال - 964-8482-11-X انتخاب
2- اوضاع علوم پزشکی و بیمارستان‌ها در تمدن اسلامی
نويسنده:شهاب‌الدین دمیرچی ؛ ويراستار:طاهره احمدی ؛ ويراستار:مرتضی صارمی - خورشید آفرین - دیویی: 362.110917671 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 23000 ریال - 964-8482-11-X انتخاب
3- مسافر و سه داستان دیگر
نويسنده:ژولین گرین ؛ مترجم:کاظم سادات‌اشکوری - خورشید آفرین - دیویی: 843.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 0 -02-8482-964 انتخاب
4- آذری، یا، زبان باستان آذربایجان
نويسنده:احمد کسروی - خورشید آفرین - دیویی: 494.361 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 4 -00-8482-964 انتخاب
5- دریای آبی ما
نويسنده:امید حائری‌اردکانی ؛ نويسنده:آرش شریفی - خورشید آفرین - دیویی: 551.46 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 2 -01-8482-964 انتخاب
6- در بیداری (نمایشنامه)
نويسنده:شهرام کرمی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa2.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 1 -10-8482-964 انتخاب
7- پاسخ آسیا به نظریه برخورد تمدنها (مجموعه مقالات)
گردآورنده:سلیم رشید ؛ مترجم:محمدصادق خرازی ؛ ويراستار:محمد نبوی - خورشید آفرین - دیویی: 909.829 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 3 -06-8482-964 انتخاب
8- تولیپ
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:کاظم سادات‌اشکوری - خورشید آفرین - دیویی: 843.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 964-8482-08-X انتخاب
9- لطفا با مرگ من موافقت کنید و وقتی عروسک‌ها کوک نمی‌شن
نويسنده:شهرام کرمی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14000 ریال - 8 -12-8482-964 انتخاب
10- Practical English book one for university students
نويسنده:نوشین آذین ؛ نويسنده:لیلا امیری‌کردستانی - خورشید آفرین - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9 -20-8482-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2