لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفرین زمین
نويسنده:جلال آل‌احمد - نشر خرم - دیویی: 8fa3.62 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 9 -00-8524-964 انتخاب
2- مصباح العقول فی معرفة علم الاصول: دراسة نقدیة تحلیلیة و آراء و نظریات حسب نظر سماحة آیة الله الحاج سید ضیاء الدین امامی فر الدزفولی
- خرم - دیویی: 297.31 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9000 ریال - 2 -12-8524-964 انتخاب
3- ماه بر کوهان (برگزیده شعر)
شاعر:محسن علی‌بیگی - خرم - دیویی: 8fa1.62 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 12000 ریال - 5 -02-8524-964 انتخاب
4- یک چاه و دو چاله
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:حسین خرمی - خرم - دیویی: 8fa3.62 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 3 -03-8524-964 انتخاب
5- سنگی بر گوری
نويسنده:جلال آل‌احمد - خرم - دیویی: 8fa3.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 1 -04-8524-964 انتخاب
6- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - خرم - دیویی: 955.0044 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 5 -02-8524-964 انتخاب
7- سه‌تار
نويسنده:جلال آل‌احمد - نشر خرم - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 18000 ریال - 7 -01-8524-964 انتخاب
8- سفر به ولایت عزرائیل
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:حسین خرمی - خرم - دیویی: 915.6940452 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9500 ریال - 6 -07-8524-964 انتخاب
9- دست‌های آلوده (مجموعه نمایش‌نامه در هفت مجلس)
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:حسین خرمی - خرم - دیویی: 842.914 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -08-8524-964 انتخاب
10- بازگشت از شوروی (به ضمیمه‌ی تنقیح بازگشت از شوروی)
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:حسین خرمی - خرم - دیویی: 914.704 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 4 -11-8524-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2