لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (23)
تالیف (40)
ترجمه (30)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی روانشناختی خودکامگی
نويسنده:مانس اشپربر ؛ مترجم:علی صاحبی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 321.9 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 6 -39-8564-964 انتخاب
2- فمینیسم و دیدگاه‌ها: مجموعه‌ی مقالات
تهيه و تنظيم:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.42 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 964-8564-54-X انتخاب
3- اتفاق خودش نمی‌افتد! [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 30000 ریال - 4 -12-8564-964 انتخاب
4- چیستی فمینیسم: درآمدی بر نظریه‌ی فمینیستی
نويسنده:کریس بیسلی ؛ مترجم:محمدرضا زمردی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.42 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 65000 ریال - 9 -63-8564-964 انتخاب
5- زنی با نشان قرمز
نويسنده:ناتانیل هاتورن ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.3 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 7 -02-8564-964 انتخاب
6- یوسف افسکی
نويسنده:اکبر ظریف‌تبریزیان - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 5 -17-8564-964 انتخاب
7- نقطه‌ی عطف علم، جامعه و فرهنگ بالنده
نويسنده:فریتیوف کاپرا ؛ مترجم:محمد گوهری‌نائینی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 501 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 38000 ریال - 5 -48-8564-964 انتخاب
8- ره‌آورد: مجموعه شعر
شاعر:مهری یلفانی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -47-8564-964 انتخاب
9- به رنگ برگ‌های سپیدار
نويسنده:خسرو حمزوی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 0 -62-8564-964 انتخاب
10- و دیگران
نويسنده:محبوبه میرقدیری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 32000 ریال - 1 -36-8564-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7