لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (23)
تالیف (40)
ترجمه (30)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهمانی خداحافظی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -14-8564-964 انتخاب
2- اتفاق خودش نمی‌افتد! [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -12-8564-964 انتخاب
3- پاپ و مرد مرتد: زندگی حقیقی جوردانو برونو، مردی که جرئت کرد در برابر دادگاه تفتیش عقاید رم ایستادگی کند
نويسنده:مایکل وایت ؛ مترجم:فروغ پوریاوری ؛ ويراستار:ماندا حمیدپور - روشنگران و مطالعات زنان - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 964-8564-23-X انتخاب
4- فرشته عصیانگر: مجموعه اشعار
شاعر:مهدی نورزاد - روشنگران و مطالعات زنان - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -16-8564-964 انتخاب
5- بریم خوش گذرونی (هجده داستان عاشقانه)
نويسنده:علیرضا محمودی‌ایرانمهر ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 6 -11-8564-964 انتخاب
6- اتفاق خودش نمی‌افتد! [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -12-8564-964 انتخاب
7- سی و شیش (داستان کوتاه)
نويسنده:علیرضا زندی - روشنگران و مطالعات زنان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -64-8564-964 انتخاب
8- فصل زنان: مجموعه‌ی آراء و دیدگاه‌های فمینیستی
به‌اهتمام:نوشین احمدی‌خراسانی ؛ به‌اهتمام:فیروزه مهاجر ؛ به‌اهتمام:پروین اردلان - روشنگران و مطالعات زنان - 208 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 0 -00-8564-964 انتخاب
9- عاشقانه‌ها
شاعر:عباس محمدی‌اصل - روشنگران و مطالعات زنان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -22-8564-964 انتخاب
10- بررسی روانشناختی خودکامگی
نويسنده:مانس اشپربر ؛ مترجم:علی صاحبی - روشنگران و مطالعات زنان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -39-8564-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7