لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (7)
تالیف (29)
ترجمه (8)
تهران (4)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر مهندسی ژنتیک
نويسنده:والتر هیل ؛ مترجم:صادق ولیان‌بروجنی ؛ مترجم:محمد رونقی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 660.65 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 27500 ریال - 6 -53-8658-964 انتخاب
2- بازتاب مفهوم قرآنی صبر در ادبیات عرفانی فارسی (از قرن پنجم تا پایان قرن هفتم)
نويسنده:طاهره خوشحال‌دستجردی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.159 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 1 -16-8658-964 انتخاب
3- جامعه‌شناسی کار و مشاغل: دیدگاهها و نظریه‌ها
نويسنده:محمداسماعیل انصاری ؛ نويسنده:رسول ربانی ؛ نويسنده:صمد کلانتری - دانشگاه اصفهان - دیویی: 306 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -00-8658-964 انتخاب
4- اقتصاد کلان
نويسنده:صادق بختیاری - دانشگاه اصفهان - دیویی: 339 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 964-8658-20-X انتخاب
5- تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری
نويسنده:اصغر منتظرالقائم - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.93 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -10-8658-964 انتخاب
6- آموزش، رویکردها و انگاره‌های جدید
نويسنده:حسنعلی بختیارنصرآبادی ؛ نويسنده:رضاعلی نوروزی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 371.3028 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 3 -01-8658-964 انتخاب
7- مبانی توپولوژی
نويسنده:بنجامین سیمز ؛ مترجم:جعفر زعفرانی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 514 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -15-8658-964 انتخاب
8- اکولوژی رودخانه: ساختار و عمل آب‌های جاری
نويسنده:دیوید آلن ؛ مترجم:محمد ابراهیم‌نژاد - دانشگاه اصفهان - دیویی: 551.48 - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 8 -21-8658-964 انتخاب
9- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 788 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 40000 ریال - 4 -23-8658-964 انتخاب
10- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 780 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 40000 ریال - 6 -22-8658-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4