لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (7)
تالیف (29)
ترجمه (8)
تهران (4)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج فارس در گستره تاریخ: 3-4 خرداد 1384
گردآورنده:اصغر منتظرالقائم ؛ ويراستار:محمدرضا زادهوش - دانشگاه اصفهان - دیویی: 955.735 - 576 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 9 -12-8658-964 انتخاب
2- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 547 - 680 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -04-8658-964 انتخاب
3- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج فارس در گستره تاریخ: 3-4 خرداد 1384
گردآورنده:اصغر منتظرالقائم ؛ ويراستار:محمدرضا زادهوش - دانشگاه اصفهان - دیویی: 955.735 - 540 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 0 -11-8658-964 انتخاب
4- گلچینی از مدایح نبوی: همایش بین‌المللی سیره‌شناختی پیامبر اعظم (ص) 28 و 29 آذرماه 1385 ش
به‌اهتمام:اصغر منتظرالقائم - دانشگاه اصفهان - دیویی: 292.93 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 964-8658-51-X انتخاب
5- احتمال و کاربرد آن
نويسنده:محمد بهرامی ؛ نويسنده:محمدحسین علامت‌ساز - دانشگاه اصفهان - دیویی: 519.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 17500 ریال - 0 -42-8658-964 انتخاب
6- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (ص) 28 و 29 آذرماه 1385 شمسی
به‌اهتمام:اصغر منتظرالقائم - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.93 - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -47-8658-964 انتخاب
7- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (ص) 28 و 29 آذرماه 1385 شمسی
به‌اهتمام:اصغر منتظرالقائم - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.93 - 660 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 964-8658-48-X انتخاب
8- کشف المصراع مصراع دوم مثنوی معنوی جلال‌الدین محمدبن محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی از روی صفحه تصحیح شده رینولد نیکلسون
به‌اهتمام:رسول صفایی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 8fa1.31 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -30-8658-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی
نويسنده:ابراهیم انصاری ؛ نويسنده:رسول ربانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 305 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 964-8658-17-X انتخاب
10- اقلیم‌شناسی همدید و کاربرد آن در مطالعات محیطی
نويسنده:برنت یارنال ؛ مترجم:سیدابوالفضل مسعودیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 551.6 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -41-8658-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4