لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (84)
تالیف (118)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با میوه‌ها
شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ نقاش:یونس انصاری - عروج اندیشه - دیویی: 634 - 8 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 7 -08-8671-964 انتخاب
2- آشنایی با شغل‌ها
شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ نقاش:یونس انصاری - عروج اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 7 -11-8671-964 انتخاب
3- آشنایی با میوه‌ها
شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ نقاش:یونس انصاری - عروج اندیشه - دیویی: 634 - 8 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 9 -07-8671-964 انتخاب
4- آشنایی با میوه‌ها
شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ نقاش:یونس انصاری - عروج اندیشه - دیویی: 634 - 8 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 0 -06-8671-964 انتخاب
5- آشنایی با میوه‌ها
شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ نقاش:یونس انصاری - عروج اندیشه - دیویی: 634 - 8 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 5 -09-8671-964 انتخاب
6- سحاب رحمت: مجموعه اشعار و سرودهای ولادتی، مراثی، و نوحه‌های چهارده معصوم (ع) و فصلنامه عاشورایی
گردآورنده:سیدرضا یعقوبیان - عروج اندیشه - دیویی: 8fa1.05162 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 1100 ریال - 4 -04-8671-964 انتخاب
7- گلزار نوحه: شامل نوحه‌های سینه‌زنی به مناسبت شهادت چهارده معصوم (ع) و شهدای کربلا (ع)
گردآورنده:غلامعلی امینی‌شهرستانی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa1.05162 - 248 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 2 -05-8671-964 انتخاب
8- "فدایی ولایت" اشعار، مدایح و مراثی حضرت زهرا (ع)
گردآورنده:سیدرضا یعقوبیان - عروج اندیشه - دیویی: 8fa1.05162 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -18-8671-964 انتخاب
9- امام علی (ع)
نويسنده:مهدی وحیدی‌صدر - عروج اندیشه - دیویی: 297.951 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 0 -23-8671-964 انتخاب
10- امام حسین (ع)
نويسنده:مهدی وحیدی‌صدر - عروج اندیشه - دیویی: 297.953 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 5 -26-8671-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12