لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ تصويرگر:مریم خسروی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 18000 ریال - 964-8845-00-X انتخاب
2- مانیفست خودکشی
نويسنده:علی‌اکبر صدیقی - آتنا - دیویی: 8fa2.62 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 964-8845-14-X انتخاب
3- تولید ناب: با تکیه بر اصول چهارده‌گانه تویوتا
گردآورنده:مسعود ربانی ؛ گردآورنده:کامران رضایی ؛ گردآورنده:ندا معنوی‌زاده - آتنا - دیویی: 658.562 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - 1 -13-8845-964 انتخاب
4- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ نقاش:مریم خسروی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 116 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 8 -01-8845-964 انتخاب
5- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 6 -02-8845-964 انتخاب
6- نغمه‌ها (6): پنجاه ترانه کودکان
گردآورنده:مسعود زرگر - ماهریس - دیویی: 8fa1 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -01-8845-964 انتخاب
7- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ نقاش:مریم خسروی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 964-8845-00-X انتخاب
8- تولید ناب: با تکیه بر اصول چهارده‌گانه تویوتا
گردآورنده:مسعود ربانی ؛ گردآورنده:کامران رضایی ؛ گردآورنده:ندا معنوی‌زاده - آتنا - دیویی: 658.562 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 45000 ریال - 1 -13-8845-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1