لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (27)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر سیستان: سیستان در واپسین سال‌های حکومت نادرشاه افشار
نويسنده:امین‌الله سرابندی - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 5 -23-8904-964 انتخاب
2- پاک کن
نويسنده:نازنین بیضاوی - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 964-8904-26-X انتخاب
3- سکوتی با خویش سخنی با تو
نويسنده:مهدی مشایخی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 8 -27-8904-964 انتخاب
4- صدایت را برایم ترجمه کن: مجموعه شعر
نويسنده:هما فاضل - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -14-8904-964 انتخاب
5- سیزیف نوین
شاعر:کاوه سلطانی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8000 ریال - 7 -19-8904-964 انتخاب
6- تو خود نامی بر آن بگذار
شاعر:اقدس نجی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 4 -29-8904-964 انتخاب
7- نیمه‌ی دیگر پیاده‌رو
نويسنده:زهرا رنگانی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -28-8904-964 انتخاب
8- دیوان اشعار ن.ع. دشت بیاض
نويسنده:نجفعلی عباسی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -02-8904-964 انتخاب
9- جغرافیای تاریخی مکان‌ها در بوستان سعدی
نويسنده:سعید حسن‌زاده‌بوری‌آبادی - پاژ - دیویی: 8fa1.31 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 0 -03-8904-964 انتخاب
10- زکات در ادبیات فارسی
نويسنده:زهرا نیکخواه‌ثانی - پاژ - دیویی: 8fa0.931 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 7 -05-8904-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3