لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (213)
تالیف (265)
ترجمه (0)
تهران (265)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (165)

تعداد یافت شده (265) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معنای رنگ "رویکردی جدید به دنیای رنگها"
نويسنده:مژده پورحسینی - هنر آبی - دیویی: 155.91145 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -00-8909-964 انتخاب
2- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار مواد غذایی) سال دوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3 -08-8909-964 انتخاب
3- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار کلاس) سال اول دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 4 -02-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (روان بهداشتیار) سال دوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5 -10-8909-964 انتخاب
5- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار محیط) سال اول دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 0 -04-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار کلاس) سال سوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 1 -12-8909-964 انتخاب
7- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار مواد غذایی) سال اول دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 2 -03-8909-964 انتخاب
8- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (روان بهداشتیار) سال اول دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9 -05-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (آموزشیار بهداشت) سال اول دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6 -01-8909-964 انتخاب
10- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (آموزشیار بهداشت) سال دوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 7 -06-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27