لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (30)
تالیف (86)
ترجمه (11)
تهران (97)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگلیسی برای سفر = English for travel
نويسنده:علی‌اکبر جعفرزاده - جنگل - دیویی: 428.24 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -73-8917-964 انتخاب
2- انسان‌شناسی حقوقی
نويسنده:رولان نوربر ؛ مترجم:امیر نیک‌پی - جنگل - دیویی: 340.52 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 8 -69-8917-964 انتخاب
3- نظریه و سال آنالیز ریاضی
نويسنده:ماری‌آر. اسپیگل ؛ مترجم:علی‌اکبر عالم‌زاده - جنگل - دیویی: 515 - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 8 -07-8917-964 انتخاب
4- تشریح ‌کامل مسائل فیزیک هالیدی (رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس. کرین): (الکتریسیته و مغناطیس)
نويسنده:حمیدرضا پاکزاد - جنگل - دیویی: 530.076 - 290 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - 964-8917-23-X انتخاب
5- Advanced English 1
نويسنده:ابوالقاسم طلوع - جنگل - دیویی: 428.24 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1 -84-8917-964 انتخاب
6- Advanced English 2
نويسنده:ابوالقاسم طلوع - جنگل - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 964-8917-85-X انتخاب
7- Advanced English 3
نويسنده:ابوالقاسم طلوع - جنگل - دیویی: 428.24 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -86-8917-964 انتخاب
8- جملات کاربردی انگلیسی در زندگی روزمره = Practical English sentences in everyday life
نويسنده:محمد گلشن - جنگل - دیویی: 428.24 - 294 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -58-8917-964 انتخاب
9- راه ناپیموده: گزیده‌ای از اشعار رابرت فراست و ویلیام وردزورث
مترجم:بهنام مقدم - جنگل - دیویی: 811.52 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -67-8917-964 انتخاب
10- Tiny talk 1B: reader: a picnic
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ نقاش:عرفان شیرخانی ؛ نقاش:عطیه شیرخانی - جنگل - دیویی: 428.64 - 26 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -77-8917-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10