لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (15)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاره دوستی
نويسنده:ناهید شایسته - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 9 -00-8935-964 انتخاب
2- یه دوست تازه
نويسنده:پریسا رسولی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8000 ریال - 4 -42-8935-964 انتخاب
3- دوشنبه ساعت دو
شاعر:هادی خورشاهیان - نگارینه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8000 ریال - 6 -41-8935-964 انتخاب
4- استنلی نازک
نويسنده:جف براون ؛ مترجم:آذر علایی ؛ ويراستار:نسرین محمدعلیپور - نگارینه - دیویی: 813 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 9 -14-8935-964 انتخاب
5- توماس ادیسون
گردآورنده:مرضیه روزبهانی ؛ ويراستار:مهدی جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 621.3092 - 48 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 3 -48-8935-964 انتخاب
6- ده هزار پوند
نويسنده:کیت گری ؛ مترجم:آذر علایی ؛ ويراستار:نسرین محمدعلیپور - نگارینه - دیویی: 813 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 0 -13-8935-964 انتخاب
7- گردشی کنار دریا
نويسنده:جوآنا دیویس ؛ مترجم:پریسا رسولی - نگارینه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -32-8935-964 انتخاب
8- گردشی در باغ
نويسنده:جوآنا دیویس ؛ مترجم:پریسا رسولی - نگارینه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 9 -31-8935-964 انتخاب
9- ببخشید! من اشتباه کردم
نويسنده:سوزان هود ؛ مترجم:فرزانه سپاه‌منصور ؛ نقاش:دانا رگان - نگارینه - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 0 -30-8935-964 انتخاب
10- چهل روز، چهل شب
بازنويسي:ایمی ادر ؛ بازنويسي:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 297.68 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 964-8935-19-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3