لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا عقب مانده‌ایم؟ علم عقب‌ماندگی یا عقب‌ماندگی علمی
نويسنده:کورش مرشد - اشاره - دیویی: 303.4830955 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 5 -00-8936-964 انتخاب
2- کارکنان نامرئی (کشف توانمندی‌های پنهان کارکنان)
نويسنده:آدریان‌رابرت گوستیک ؛ نويسنده:چستر التون ؛ مترجم:علی پورقاسمی - نشر اشاره - دیویی: 658.314 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 4 -06-8936-964 انتخاب
3- عوارض جراحی شانه
نويسنده:علی‌اکبر خورسندی ؛ نويسنده:مرتضی نخعی‌امرودی - اشاره - دیویی: 617.572059 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 6 -05-8936-964 انتخاب
4- تکنولوژی تولید لوله چدنی به روش ریخته‌گری گریز از مرکز
نويسنده:عبدالرضا نواصری - اشاره - دیویی: 671.254 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 3 -01-8936-964 انتخاب
5- ماچوپیچو
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:جیران مقدم - اشاره - دیویی: 861.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 2 -07-8936-964 انتخاب
6- بوی آبی رویا: مجموعه شعر
نويسنده:محمود جوادیان - اشاره - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 0 -08-8936-964 انتخاب
7- چمدان خالی سنگین
نويسنده:پروین مختاری - نشر اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 16500 ریال - 964-8936-03-X انتخاب
8- آخرین ایستگاه جهان (مجموعه شعر)
نويسنده:اسدالله عمادی - اشاره - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 2 -10-8936-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1