لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین با وزنه: مراحل موفقیت
نويسنده:تامس بیچل ؛ نويسنده:بارنی گرووز ؛ مترجم:حمید اراضی - لک‌لک - دیویی: 613.713 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32000 ریال - 4 -00-8980-964 انتخاب
2- تمرینات جانبی برای 26 رشته ورزشی
نويسنده:گاری موران ؛ نويسنده:جورج مک‌گلین ؛ مترجم:مهدی طالب‌پور - لک‌لک - دیویی: 613.711 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32000 ریال - 2 -01-8980-964 انتخاب
3- آشنایی با قرآن کریم: شرح و ترجمه جزء سی‌ام
نويسنده:فرزانه زنبقی - نشر لک‌لک - دیویی: 297.179 - 190 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 7 -04-8980-964 انتخاب
4- روح‌الله، از تولد تا تبعید
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌ - لک‌لک - دیویی: 955.0842092 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 11000 ریال - 9 -03-8980-964 انتخاب
5- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - نشر لک‌لک - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 9000 ریال - 964-8980-56-X انتخاب
6- گامهای نخستین
نويسنده:ثمینه باغچه‌بان ؛ بازنويسي:شعله دولت‌آبادی ؛ بازنويسي:سیمین‌دخت مشکور - نشر لک‌لک - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 8 -57-8980-964 انتخاب
7- کشتی نوح
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نويسنده:مجید راستی - لک‌لک - دیویی: 297.156 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 3 -54-8980-964 انتخاب
8- صالح و قوم ثمود
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:مجید راستی - لک‌لک - دیویی: 297.68 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 5 -53-8980-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1