لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی به سیاه مشق و خط نگاره (یادمان دوست)
نويسنده:محمدعلی فرزبود - احرار - دیویی: 745.6199155 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 ریال - 4 -4-90008-964 انتخاب
2- ترکی هنر است
نويسنده:اسماعیل هادی - احرار - دیویی: 494.355 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 8000 ریال - 964-90008-1-X انتخاب
3- فرهنگ ریاضیات
نويسنده:سعید ملافرج‌زاده - احرار - دیویی: 510 - 324 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 4500 ریال - 2 -5-90008-964 انتخاب
4- سرانجام جهان: چگونگی و چندبارگی چرخه تسلسل جهان ماده و حیات
تهيه و تنظيم:محمود خاکی - احرار - دیویی: 523.19 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2500 ریال - 9 -7-90008-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1