لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (50)
تالیف (5)
ترجمه (51)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:محمد طریقتی - نشر صابرین - دیویی: 297.141 - 614 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 نسخه - 0 -9-90074-964 انتخاب
2- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
3- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
4- نقش پدر در مراقبت و تربیت
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
5- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 3800 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
6- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
7- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
8- همزاد: مجموعه قصه‌ای برای نوجوانان
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 8fa3 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3300 ریال - 1 -3-90074-964 انتخاب
9- همزاد: مجموعه قصه‌ای برای نوجوانان
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ نقاش:پرویز حیدرزاده - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 1 -3-90074-964 انتخاب
10- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6