لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (50)
تالیف (5)
ترجمه (51)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
2- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
3- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
4- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
5- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
6- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 4000 نسخه - 16000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ مذهب:محمد طریقتی ؛ خطاط:عثمان طه - نشر صابرین - 620 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 0 -9-90074-964 انتخاب
8- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
9- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 4000 نسخه - 6000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
10- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6