لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (50)
تالیف (5)
ترجمه (51)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
2- قصه‌های ادریس و نوح (ع)
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:محمدرضا لواسانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 297.156 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 7 -0-90074-964 انتخاب
3- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:محمد طریقتی - نشر صابرین - دیویی: 297.141 - 622 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 10000 نسخه - 11000 ریال - 0 -9-90074-964 انتخاب
4- القرآن الکریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:محمد طریقتی - نشر صابرین - دیویی: 297.141 - 614 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 نسخه - 0 -9-90074-964 انتخاب
5- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
6- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
7- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
8- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
9- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
10- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 4000 نسخه - 16000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6