لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (8)
تالیف (12)
ترجمه (4)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 9500 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
2- درسنامه جامع: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی
نويسنده:مهرداد صلاحی - ایلیا - دیویی: 610.73678 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 23500 ریال - 964-90220-4-X انتخاب
3- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
4- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 9500 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
5- درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی
نويسنده:جان‌اورت پارک ؛ مترجم:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ زيرنظر:حسن افتخاراردبیلی - ایلیا - دیویی: 614.44 - 510 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 54000 ریال - 0 -9-90220-964 انتخاب
6- درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی
نويسنده:جان‌اورت پارک ؛ مترجم:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ زيرنظر:حسن افتخاراردبیلی - ایلیا - دیویی: 614.44 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 32000 ریال - 4 -7-90220-964 انتخاب
7- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 9500 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
8- کاملترین پرسش و پاسخ تشریحی از اسنشیال اطفال 1998: به همراه 200 نمونه سئوال امتحانات ...
مترجم:مهرداد صلاحی ؛ مترجم:فرزاد پاکدل ؛ ويراستار:نیلوفر پیرمرزدشتی - ایلیا - دیویی: 618.9200076 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12500 ریال - 7 -0-90220-964 انتخاب
9- درسنامه جامع: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی (بر اساس مراجع تعیین شده از...)
نويسنده:مهرداد صلاحی - ایلیا - دیویی: 618 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 34500 ریال - 964-90220-4-X انتخاب
10- درسنامه جامع: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی
نويسنده:مهرداد صلاحی - ایلیا - دیویی: 618 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 24500 ریال - 964-90220-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2