لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مختصری از تاریخ زمان: مصور
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:رضا راهدار ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 523.1 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14500 ریال - 1 -5-90409-964 انتخاب
2- نخستین دانشنامه برای کودکان: اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 ریال - 6 -8-90409-964 انتخاب
3- بدن انسان
مترجم:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 5 -3-90409-964 انتخاب
4- نخستین دانشنامه برای کودکان: جهان حشرات
مترجم:محمد سعیدیان - آرام - دیویی: 595.7 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 4 -9-90409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1