لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (28)
تالیف (11)
ترجمه (20)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور جامع زبان آلمانی
نويسنده:حسین پنبه‌چی - نشر دنیای نو - دیویی: 435 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 7 -4-90472-964 انتخاب
2- مدیریت ماشینهای راهسازی
نويسنده: نانالی ؛ مترجم:علی توران - نشر دنیای نو - دیویی: 625.7 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 21000 ریال - 4 -0-90472-964 انتخاب
3- مدیریت ماشینهای راه‌سازی
نويسنده: نانالی ؛ مترجم:علی توران - نشر دنیای نو - دیویی: 625.7 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 25000 ریال - 4 -0-90472-964 انتخاب
4- استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آنها
نويسنده:الیس‌پل تورنس ؛ مترجم:حسن قاسم‌زاده - نشر دنیای نو - دیویی: 153.9 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 7500 ریال - 1 -7-90472-964 انتخاب
5- مدیریت ماشینهای راه‌سازی
نويسنده: نانالی ؛ مترجم:علی توران - نشر دنیای نو - دیویی: 625.7 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 31000 ریال - 4 -0-90472-964 انتخاب
6- آموزش نقاشی و طراحی برای مبتدیان
نويسنده: بلیایف ؛ مترجم:نازلی اصغرزاده - نشر دنیای نو - دیویی: 750.7 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 16000 ریال - 964-90472-8-X انتخاب
7- آموزش طراحی و نقاشی دوره دبستان
نويسنده: گلینسکایا ؛ مترجم:نازلی اصغرزاده ؛ ويراستار:عربعلی شروه - نشر دنیای نو - دیویی: 750 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5800 ریال - 3 -6-90472-964 انتخاب
8- خلاقیت
نويسنده:الیس‌پل تورنس ؛ مترجم:حسن قاسم‌زاده - نشر دنیای نو - دیویی: 153.35 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 17500 ریال - 1 -7-90472-964 انتخاب
9- مدیریت ماشینهای راه‌سازی
نويسنده: نانالی ؛ مترجم:علی توران - نشر دنیای نو - دیویی: 625.7 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1384 - 31000 ریال - 4 -0-90472-964 انتخاب
10- مدیریت ماشینهای راه‌سازی
نويسنده: نانالی ؛ مترجم:علی توران - نشر دنیای نو - دیویی: 625.7 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 36500 ریال - 4 -0-90472-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4