لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری میر و نتایج علمی و فلسفی آن در پاسخ به مسائل فوق طبیعی جاری در جهان امروز به انضمام ...
نويسنده:جلال میرنصیری - اختر شمال،حسان عباس الفردای - دیویی: 133.8 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4200 ریال - 0 -1-90524-964 انتخاب
2- توضیح‌المسائل آقای میرزا جواد تبریزی
- نشر اختر - دیویی: 297.3422 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 2 -0-90524-964 انتخاب
3- Medical Terminology: A Self - Learning Text
نويسنده:Jacuelinejoseph Birmingham - نشر اختر - دیویی: 610.14 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 11500 ریال - 5 -4-90524-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1