لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چک لیست‌های ایمنی کارهای ساختمانی
تهيه كننده: مهندسین‌مشاورگنو - ناب‌نگار - دیویی: 343.5507869 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16500 ریال - 7 -4-90553-964 انتخاب
2- گریزو و خرس کوچولو
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - دیویی: 891 - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 4 -0-90553-964 انتخاب
3- گریزو و گرگ‌ها
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - دیویی: 891 - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 2 -1-90553-964 انتخاب
4- گریزو و بزهای کوهی
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - دیویی: 891 - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 0 -2-90553-964 انتخاب
5- گریزو و سمور سفید
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - دیویی: 891 - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 9 -3-90553-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1