لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تناسب و تندرستی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:شیرین دانشمند - آتنا - دیویی: 613 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 6 -2-90653-964 انتخاب
2- طرحی نو در آموزش الفبا و زبان‌آموزی
نويسنده:علی شجاعیان ؛ نقاش:پرستو ایازی - آتنا - دیویی: 4fa1 - 98 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 0 -5-90653-964 انتخاب
3- راه بی‌بازگشت
نويسنده:احسان عظیمی‌سجادی - آتنا - دیویی: 8fa3.62 - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 ریال - 2 -4-90653-964 انتخاب
4- فرزندان مروارید
نويسنده:یون بزین ؛ مترجم:حسن اکبریان‌طبری ؛ ويراستار:نسیم وهابی - آتنا - دیویی: 813 - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 13000 ریال - 4 -3-90653-964 انتخاب
5- سرزمین آبی عشق
شاعر:احمد فتوحی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 0 -5-90653-964 انتخاب
6- مرغ مینا: مجموعه شعر
شاعر:وحید موحد - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 9 -6-90653-964 انتخاب
7- تصویر دیگر: مجموعه داستانهای کوتاه
نويسنده:حسن اصغری - آتنا - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 7 -7-90653-964 انتخاب
8- من و تشنج کودکم
نويسنده:انسگار ماتس ؛ نويسنده:هانسورگ شنبل ؛ مترجم:محمدمهدی ذوالفقاری - آتنا - دیویی: 618.92845 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 5 -8-90653-964 انتخاب
9- پرسشهای کودکان پیوسته جدی‌تر می‌شود (هدف کودکان از طرح سئوال شنیدن و فهمیدن است)
نويسنده:آرمین کرنتس ؛ مترجم:ملیحه محمدی - آتنا - دیویی: 649.1 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 8 -1-90653-964 انتخاب
10- یادداشتهای سفر به اروپا و آمریکا و کانادا: راهنمای‌سفر به کشورهای: ترکیه، یونان، آلمان، انگلستان، ...
نويسنده:علی شجاعیان - آتنا - دیویی: 910.4 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 964-90653-0-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1