لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (17)
تالیف (2)
ترجمه (21)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 23 سال 1386 - 5 -5-90838-964 انتخاب
2- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 650 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1384 - 1 -7-90838-964 انتخاب
3- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1378 - 30000 ریال - 7 -4-90838-964 انتخاب
4- سی جزء کامل قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 656 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 14 سال 1378 - 20000 ریال - 5 -5-90838-964 انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 656 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1380 - 5 -5-90838-964 انتخاب
6- میان اشباح (فیلمنامه)
نويسنده:حمید سعیدی‌امجد - پیراسته - دیویی: 791.43 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 0 -2-90838-964 انتخاب
7- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - پیراسته - دیویی: 297.141 - 936 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 1 -7-90838-964 انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 650 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 18000 ریال - 964-90838-8-X انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 656 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1381 - 12000 ریال - 1 -7-90838-964 انتخاب
10- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 658 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 15 سال 1378 - 18000 ریال - 5 -5-90838-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3