لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (27)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله توضیح‌ المسائل مطابق فتوای حضرت آیه‌الله‌ العظمی حاج ‌سید‌محمد حسینی شاهرودی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 5000 نسخه - 1 -3-91127-964 انتخاب
2- رساله توضیح المسائل مطابق فتوای حضرت آیه‌الله ‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -3-91127-964 انتخاب
3- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 10000 نسخه - 500 ریال - x -4-91127-964 انتخاب
4- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.354 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 8 -5-91127-964 انتخاب
5- رساله توضیح‌المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 5000 نسخه - 1 -3-91127-964 انتخاب
6- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 10000 نسخه - 500 ریال - 964-91127-4-X انتخاب
7- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.354 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3000 نسخه - 500 ریال - 8 -5-91127-964 انتخاب
8- رساله توضیح‌المسائل مطابق فتوای حضرت آیه‌الله‌العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91127-964 انتخاب
9- اجوبه المسائل الاعتقادیه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 نسخه - 1500 ریال - 3 -2-91127-964 انتخاب
10- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.354 - 56 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 500 ریال - 8 -5-91127-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4