لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (10)
تالیف (12)
ترجمه (4)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
2- روزشمار انقلاب اسلامی ایران
نويسنده:فرهاد بخشنده ؛ نويسنده:مجید محسنی - سبز آرنگ - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 نسخه - 3000 ریال - 7 -3-91768-964 انتخاب
3- بنمار: مجموعه آثار دانش‌آموزان "شعر"
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌امورفرهنگی‌وهنری‌وزارت‌آموزش‌وپرورش ؛ ويراستار:جعفر سید - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -0-91768-964 انتخاب
4- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
5- مجموعه اشعار دانش‌آموزان بنمار: در پاسخ به روشن اندیشی رئیس جمهور
نويسنده: وزارت‌آموزش‌وپرورش‌اداره‌کل‌فرهنگی‌وهنری - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -0-91768-964 انتخاب
6- حماسه‌سازان عاشورا: سخنان، داستان‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی امام حسین (ع) و فرزندان و یاران فداکارش
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-91768-7-X انتخاب
7- حکایتها: لطائف الابرار
گردآورنده:اصغر تقی‌زاده‌شکیبا - سبز آرنگ - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 6 -9-91768-964 انتخاب
8- حماسه‌سازان عاشورا: سخنان، داستان‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی امام حسین (ع) و فرزندان و یاران فداکارش
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-91768-7-X انتخاب
9- حماسه‌سازان عاشورا: سخنان، داستان‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی امام حسین (ع) و فرزندان و یاران فداکارش
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 964-91768-7-X انتخاب
10- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2