لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (10)
تالیف (12)
ترجمه (4)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزشمار انقلاب اسلامی ایران
گردآورنده:فرهاد بخشنده ؛ گردآورنده:مجید محسنی - سبز آرنگ - دیویی: 955.083 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 ریال - 7 -3-91768-964 انتخاب
2- فرهنگ اصطلاحات تجوید
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - دیویی: 297.15103 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 ریال - 5 -4-91768-964 انتخاب
3- هفت داستان نمایشی (ماجراهای نادر و اسکندر) برای نوجوانان
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3200 ریال - 1 -6-91768-964 انتخاب
4- حکایتها: لطائف الابرار
گردآورنده:اصغر تقی‌زاده‌شکیبا - سبز آرنگ - دیویی: 297.68 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 6 -9-91768-964 انتخاب
5- فرهنگ نماز
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - دیویی: 297.353 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2500 ریال - 3 -5-91768-964 انتخاب
6- حماسه‌سازان عاشورا: سخنان، داستان‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی امام حسین (ع) و فرزندان و یاران فداکارش
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - دیویی: 297.953 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 964-91768-7-X انتخاب
7- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
8- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
9- حماسه‌سازان عاشورا: سخنان، داستان‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی امام حسین (ع) و فرزندان و یاران فداکارش
نويسنده:مصطفی اسرار - سبز آرنگ - دیویی: 297.953 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6000 ریال - 964-91768-7-X انتخاب
10- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2