لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (19)
تالیف (14)
ترجمه (7)
تهران (2)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وضوی پیامبر (ص): جستاری روایی و فقهی در چگونگی وضو، وضو در روزگار پیامبر (ص) و خلیفگان و چگونگی ...
نويسنده:سیدعلی شهرستانی ؛ مترجم:حسین صابری ؛ ويراستار:حمید موفقی - عروج اندیشه - دیویی: 297.352 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-91941-0-X انتخاب
2- منتخب ادعیه از مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه
نويسنده:عباس قمی - عروج اندیشه - دیویی: 297.772 - 586 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 7500 نسخه - 6000 ریال - 2 -4-91941-964 انتخاب
3- منتخب ادعیه از مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه
نويسنده:عباس قمی - عروج اندیشه - دیویی: 297.772 - 592 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 20000 نسخه - 2 -4-91941-964 انتخاب
4- دانستنیهای دانش‌آموز
نويسنده:محمدحسین قاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 15000 نسخه - 5000 ریال - 8 -1-91941-964 انتخاب
5- منتخب ادعیه از مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه
نويسنده:عباس قمی - عروج اندیشه - دیویی: 297.772 - 592 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1382 - 15000 نسخه - 6500 ریال - 2 -4-91941-964 انتخاب
6- دانستنیهای دانش‌آموز
نويسنده:محمدحسین قاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 8 -1-91941-964 انتخاب
7- برکه ایمان
نويسنده:احسان پوراسماعیل - احسان پوراسماعیل - دیویی: 297.452 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 6 -2-91941-964 انتخاب
8- منتخب ادعیه از مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه
نويسنده:عباس قمی - عروج اندیشه - دیویی: 297.772 - 586 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1380 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 2 -4-91941-964 انتخاب
9- دانستنیهای دانش‌آموز
نويسنده:محمدحسین قاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 6000 نسخه - 8500 ریال - 8 -1-91941-964 انتخاب
10- منتخب مفاتیح الجنان با خط درشت و ترجمه
نويسنده:عباس قمی - فیض کاشانی - دیویی: 297.772 - 640 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 نسخه - 2 -4-91941-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3