لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (8)
تالیف (13)
ترجمه (4)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای دریچه‌های مصنوعی قلب و پیشگیری از آندوکاردیت باکتریال
گردآورنده:پیام نوروزی‌فرهادی ؛ گردآورنده:محمد لنگرودی ؛ زيرنظر:محمدحسین ماندگار - نگارینه - دیویی: 617.412592 - 44 صفحه - پالتویی (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1380 - 3900 ریال - 9 -6-92085-964 انتخاب
2- از قلب خود مراقبت کنیم
نويسنده:عفت‌السادات امامیان ؛ نويسنده:نیلوفر سمیعی ؛ نويسنده:سولماز پیری - نگارینه - دیویی: 616.1 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 ریال - 7 -7-92085-964 انتخاب
3- از گندمزار تا نانوایی
نويسنده:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 4000 ریال - 4 -3-92085-964 انتخاب
4- از گندمزار تا نانوایی
نويسنده:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 664 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 4 -3-92085-964 انتخاب
5- از گندمزار تا نانوایی
نويسنده:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3500 ریال - 4 -3-92085-964 انتخاب
6- همزادی به نام هموفیل
نويسنده:جودیت استاپلتون ؛ مترجم:امید تیراندازی‌حسینی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 618.92157 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4000 ریال - 6 -2-92085-964 انتخاب
7- همزادی به نام هموفیل
نويسنده:جودیت استاپلتون ؛ مترجم:امید تیراندازی‌حسینی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 618.92157 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 6 -2-92085-964 انتخاب
8- چطور آسان نقاشی کنیم!
نويسنده:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 750 - 20 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 8 -1-92085-964 انتخاب
9- نگاهی به خانه‌ها
نويسنده:فرزانه سپاه‌منصور - نگارینه - دیویی: 728.09 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 964-92085-0-X انتخاب
10- از قلب خود مراقبت کنیم
نويسنده:عفت‌السادات امامیان ؛ نويسنده:نیلوفر سمیعی ؛ نويسنده:سولماز پیری - نگارینه - دیویی: 616.5912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 7000 ریال - 7 -7-92085-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2