لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (49)
تالیف (11)
ترجمه (47)
تهران (58)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرنامه (منطق الحمار)
نويسنده:محمدحسن‌بن‌علی اعتمادالسلطنه ؛ به‌اهتمام:علی دهباشی - کتاب پنجره - دیویی: 8fa3.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 50000 ریال - 9 -4-92257-964 انتخاب
2- جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - دیویی: 811.54 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11500 ریال - 0 -3-92257-964 انتخاب
3- زندگی سگی
نويسنده:جان اریکسون ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8500 ریال - 3 -7-92257-964 انتخاب
4- خرنامه (منطق‌الحمار)
نويسنده:محمدحسن‌بن‌علی اعتمادالسلطنه ؛ به‌اهتمام:علی دهباشی - کتاب پنجره - دیویی: 8fa3.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 15000 ریال - 9 -4-92257-964 انتخاب
5- ماجراهای دست اول هنک سگ گاوچران
نويسنده:جان اریکسون ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8500 ریال - 1 -8-92257-964 انتخاب
6- دنیای دیوانه، دیوانه، شل سیلورستاین
نويسنده:شل سیلورستاین - کتاب پنجره - دیویی: 741.5973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8000 ریال - 964-92257-9-X انتخاب
7- جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - دیویی: 811.54 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 18000 ریال - 0 -3-92257-964 انتخاب
8- دنیای دیوانه، دیوانه، شل سیلورستاین
نويسنده:شل سیلورستاین - کتاب پنجره - دیویی: 741.5973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 12000 ریال - 964-92257-9-X انتخاب
9- بالا افتادن
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - دیویی: 811.54 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 18000 ریال - 6 -0-92257-964 انتخاب
10- یگانه
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:سپیده عندلیب - کتاب پنجره - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -1-92257-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6