لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلی: در آراستن دل به صفات حمیده
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.63 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5800 ریال - 8 -5-92564-964 انتخاب
2- تخلی: در آداب و منازل توبه
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.84 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5200 ریال - 964-92564-4-X انتخاب
3- درسهای تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1379 - 1200 ریال - 0 -9-92564-964 انتخاب
4- ساز یک تار (مجموعه اشعار)
شاعر:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 8fa1.62 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 ریال - 3 -2-92564-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1