لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرورش قارچ خوراکی در باغ و خانه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635.8 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 6 -4-92634-964 انتخاب
2- گل‌کاری برای همه: پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635.965 - 184 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 25000 ریال - 1 -1-92634-964 انتخاب
3- پرورش قارچ خوراکی در باغ و خانه به انضمام: روش تهیه 80 نوع غذای کامل با قارچ
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635.8 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 18000 ریال - 6 -4-92634-964 انتخاب
4- سبزی‌کاری برای همه: پرورش سبزی در باغ و خانه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 22000 ریال - 8 -3-92634-964 انتخاب
5- گل‌کاری برای همه: پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635.965 - 178 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 22000 ریال - 3 -0-92634-964 انتخاب
6- سبزی‌کاری برای همه: پرورش سبزی در باغ و خانه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 10000 ریال - 8 -3-92634-964 انتخاب
7- پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635 - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 ریال - 1 -1-92634-964 انتخاب
8- پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 635.9 - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 ریال - 3 -0-92634-964 انتخاب
9- هرس بهره‌وری درختان میوه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - دیویی: 634.0442 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 4 -5-92634-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1