لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 10000 نسخه - 13000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
2- قصه پدربزرگ مهربان و حکایت‌های دیگر
نويسنده:زینب علوی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -8-92997-964 انتخاب
3- رمز موفقیت علامه طباطبایی
نويسنده:حمید نگارش ؛ نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 0 -5-92997-964 انتخاب
4- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 7500 نسخه - 33000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
5- رمز موفقیت علامه طباطبایی
نويسنده:حمید نگارش ؛ نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 0 -5-92997-964 انتخاب
6- کلیات تعبیر خواب ابن‌سیرین و دانیال پیغمبر
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 608 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -9-92997-964 انتخاب
7- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 8000 نسخه - 27000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
8- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
9- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
10- کلیات تعبیر خواب ابن سیرین و دانیال پیغمبر
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 608 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 3 -9-92997-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2