لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رمز موفقیت علامه طباطبایی
نويسنده:حمید نگارش ؛ نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.998 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 8500 ریال - 0 -5-92997-964 انتخاب
2- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.93 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 33000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
3- کلیات تعبیر خواب ابن‌سیرین و دانیال پیغمبر
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 135.3 - 608 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -9-92997-964 انتخاب
4- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.93 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 15000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
5- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.93 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 159000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
6- تاریخ اسلام: زندگانی پیامبر خاتم (ص)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.93 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 27000 ریال - 9 -6-92997-964 انتخاب
7- داستانهایی از پیامبر اسلام
نويسنده:حمید خرمی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.93 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7500 ریال - 964-92997-0-X انتخاب
8- خورشید حوزه‌های علمیه: آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره)
نويسنده:محمد محمدی‌اشتهاردی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 297.998 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 ریال - 6 -2-92997-964 انتخاب
9- خودباوری فرهنگی: برترین پایگاه مقابله با تهاجم فرهنگی
نويسنده:سیدعلیرضا شفیعی‌مطهر - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 303.482 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - 8 -1-92997-964 انتخاب
10- فرهنگ پذیری دانش‌آموزان
نويسنده:کلیم‌الله روحی - امام‌ عصر (عج) - دیویی: 370.955 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 2 -4-92997-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2