لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (9)
تالیف (3)
ترجمه (10)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
3- هر کسی باید سنگی داشته باشد
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:لیدا کاووسی - حوض نقره - دیویی: 813.54 - 36 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -1-93054-964 انتخاب
4- شاید اسم من ...
شاعر:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 0 -4-93054-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
6- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 4000 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
7- هر کسی باید سنگی داشته باشد
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:لیدا کاووسی - حوض نقره - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 7000 ریال - 6 -1-93054-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 7 -6-93054-964 انتخاب
10- شاید اسم من ...
شاعر:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 5000 ریال - 0 -4-93054-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2