لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (9)
تالیف (3)
ترجمه (10)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
2- هر کسی باید سنگی داشته باشد
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:لیدا کاووسی - حوض نقره - دیویی: 813.54 - 36 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 6 -1-93054-964 انتخاب
3- شاید اسم من ...
شاعر:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 ریال - 0 -4-93054-964 انتخاب
4- همیشه چنین بوده، همیشه چنین است: افسانه‌هایی به روایت بچه‌های سرخ‌پوست آریزونا
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ تصويرگر:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 398.245209791 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2 -3-93054-964 انتخاب
5- شاید اسم من ...
شاعر:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1384 - 9000 ریال - 0 -4-93054-964 انتخاب
6- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
7- هر کسی باید سنگی داشته باشد
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:لیدا کاووسی - حوض نقره - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 6 -1-93054-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 12000 ریال - 7 -6-93054-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ ويراستار:سولماز دریانیان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7 -6-93054-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف بی‌نزاکتی، یا، چطور کفر مامان رو در بیاریم!
نويسنده:آر.جی. فیشر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 155.4 - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7 -6-93054-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2