لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (5)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاربردی ری - کی: برای درجه 1 و 2
نويسنده:رضا صادقی - بیژن - دیویی: 615.852 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 7 -5-93276-964 انتخاب
2- بررسی تحلیلی پایان‌نامه‌های جمعیت‌شناسی در دانشگاههای تهران طی سالهای 1340 تا 1380 و کتابشناسی تشریحی پایان‌نامه‌ها
تدوين:محمدجلال عباسی‌شوازی ؛ تدوين:زینب کاوه‌فیروز - بیژن - دیویی: 016.30460955 - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 50000 ریال - 964-93276-9-X انتخاب
3- آنالیز و تجزیه و تحلیل موشکافانه دست انسان (همراه با ویژگیهای ژنتیکی، روان‌شناختی، جرم‌شناسی و فشاردرمانی دست)
نويسنده:بهرام امن‌زاده ؛ زيرنظر:بیژن رادمهر - بیژن - دیویی: 133.6 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 3 -7-93276-964 انتخاب
4- فنگ‌شویی: 80 کلید طلایی خوش‌اقبالی
نويسنده:نیتین پاراک ؛ نويسنده:سیما پاراک ؛ مترجم:رضا صادقی - بیژن،موید - دیویی: 133.3337 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 6 -0-93276-964 انتخاب
5- روشی ساده و راحت برای ترک سیگار
نويسنده:آلن کار ؛ مترجم:بیژن رادمهر - نشر بیژن - دیویی: 613.85 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 0 -3-93276-964 انتخاب
6- از زبان باد
نويسنده:علیرضا صدری‌علائی - نشر بیژن - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -2-93276-964 انتخاب
7- آنالیز و تجزیه و تحلیل موشکافانه دست انسان (همراه با ویژگیهای ژنتیکی، روان‌شناختی، جرم‌شناسی و فشاردرمانی دست)
نويسنده:بهرام امن‌زاده ؛ زيرنظر:بیژن رادمهر - بیژن - دیویی: 133.6 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 3 -7-93276-964 انتخاب
8- بگذار دل بتپد
نويسنده:علیرضا صدری‌علائی ؛ مترجم:ماندانا صدرزاده ؛ باهمكاري:غلامحسین مراقبی - بیژن - دیویی: 843.914 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 5 -6-93276-964 انتخاب
9- سرطان از دیدگاه هومیوپاتی
نويسنده:راما کریشنان ؛ نويسنده:کاترین کولتر ؛ مترجم:سیدعلیرضا رفیعی - بیژن - دیویی: 616.99406 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 1 -8-93276-964 انتخاب
10- بیماری‌های وترها، رباطها و غلاف‌های وتری اسب
نويسنده:پرویز حکمتی - بیژن،موید - دیویی: 636.1089676 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 4 -1-93276-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2