لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روجا (مجموعه اشعار تبری نیما)
نويسنده: نیمایوشیج ؛ مترجم:مجید اسدی - شلاک - دیویی: 8fa1.62 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 8 -1-93394-964 انتخاب
2- تمدن غربی، تمدن اسلامی و غرب‌گرایی
نويسنده:سیدلیث حیدری ؛ مترجم:فضل‌الله حسینی - شلاک - دیویی: 297.489 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 16800 ریال - 7 -7-93394-964 انتخاب
3- پارپیرار (2) (نری ناری ناری کا): شعر مازندرانی
شاعر:فرهود جلالی‌کندلوسی - شلاک - دیویی: 8fa9.41 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -5-93394-964 انتخاب
4- آمل در گذر تاریخ
نويسنده:محمدرضا مداحی‌آملی - شلاک - دیویی: 955.2262 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 5 -8-93394-964 انتخاب
5- زندگی سالم با تغذیه سالم
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 613.2 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3100 نسخه - 22000 ریال - 964-93394-0-X انتخاب
6- مهارتهای زندگی برای بهتر زیستن (راههای عملی و ساده برای مقابله با مشکلات زندگی)
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل ؛ ويراستار:ملیحه حسن‌پورایرانی - شلاک - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -2-93394-964 انتخاب
7- کاربردهای شیمی در زندگی روزمره: ضدعفونی کننده‌ها، لکه‌برها و شوینده‌ها
نويسنده:محمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 540 - 88 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 2 -4-93394-964 انتخاب
8- راهنما و سوالات چهارگزینه‌ای تاریخ بیهقی: جهت استفاده دانشجویان مراکز آموزش عالی، دانشگاه ...
نويسنده:حشمت‌الله کولیوند - شلاک - دیویی: 8fa0.76 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1600 نسخه - 14500 ریال - 9 -6-93394-964 انتخاب
9- روش‌های مطالعه و یادگیری (برای استفاده مشاوران، معلمان و دانش‌آموزان)
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل - شلاک - دیویی: 371.30281 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 3 -9-93394-964 انتخاب
10- روش‌های مطالعه و یادگیری (برای استفاده مشاوران، معلمان و دانش‌آموزان)
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل - شلاک - دیویی: 371.30281 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 3 -9-93394-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2