لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک پیش‌دانشگاهی "1" (ریاضی) شامل: درس، نکته، سوالات امتحانی و تست‌های کنکور و تالیفی
نويسنده:هوشنگ روزبهانی ؛ نويسنده:هادی بنکدار ؛ نويسنده:مهیار مرادی - آوا (سه استاد) - دیویی: 530.076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19000 ریال - 0 -8-93512-964 انتخاب
2- شیمی پیش‌دانشگاهی "2" شامل سی آزمون طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی
نويسنده:غلامرضا آراسته‌راد ؛ نويسنده:مصطفی صابونی ؛ نويسنده:محمد نظری - آوا (سه استاد) - دیویی: 540.76 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 4 -6-93512-964 انتخاب
3- شیمی پیش‌دانشگاهی "1" شامل سی آزمون طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی
نويسنده:علیرضا آراسته ؛ نويسنده:مصطفی صابونی ؛ نويسنده:محمد نظری - آوا (سه استاد) - دیویی: 540.76 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 2 -7-93512-964 انتخاب
4- فیزیک پیش‌دانشگاهی "1" (تجربی) فیزیک "4" (ریاضی) شامل: درس، نکته، سوالات امتحانی و تست‌های کنکور و...
نويسنده:هوشنگ روزبهانی ؛ نويسنده:هادی بنکدار ؛ نويسنده:مهیار مرادی - آوا (سه استاد) - دیویی: 530.076 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 1 -2-93512-964 انتخاب
5- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی "2" شامل سی آزمون طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ‌های تشریحی و تست‌های کنکور
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه ؛ نويسنده:محمدتقی محسنی - آوا (سه استاد) - دیویی: 574.076 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 8 -4-93512-964 انتخاب
6- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی "1" شامل سی آزمون طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ‌های تشریحی و تست‌های کنکور
نويسنده:محمدتقی محسنی ؛ نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - آوا (سه استاد) - دیویی: 574.076 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 3 -1-93512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1