لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهید و شهادت
نويسنده:حسین‌علی قربانی‌جلال‌آبادی ؛ ويراستار:مجتبی اصفهانی - کهن‌دژ - دیویی: 297.377 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 7 -9-93525-964 انتخاب
2- مهر مردم، عطر گندم: همراه با اشعار محلی
شاعر:اصغر حاج‌حیدری - کهن‌دژ - دیویی: 8fa1.62 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 1 -1-93525-964 انتخاب
3- دعای ابوحمزه ثمالی
- کهن‌دژ - دیویی: 297.774 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 ریال - 4 -5-93525-964 انتخاب
4- دعای جوشن کبیر
- کهن‌دژ - دیویی: 297.77 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 ریال - 2 -6-93525-964 انتخاب
5- دعای ابوحمزه ثمالی
- کهن‌دژ - دیویی: 297.774 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3500 ریال - 4 -5-93525-964 انتخاب
6- دعای جوشن کبیر
- کهن‌دژ - دیویی: 297.77 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3500 ریال - 2 -6-93525-964 انتخاب
7- دعای ابوحمزه ثمالی
- کهن‌دژ - دیویی: 297.774 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 ریال - 4 -5-93525-964 انتخاب
8- دعای جوشن کبیر
- کهن‌دژ - دیویی: 297.774 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 ریال - 2 -6-93525-964 انتخاب
9- روان‌درمانی با بازی‌های نمایشی
نويسنده:مجید کیمیایی‌پور - کهن‌دژ - دیویی: 616.891523 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 ریال - 9 -8-93525-964 انتخاب
10- نهضت خدمت‌رسانی از نگاه آیات و روایات
نويسنده:احسان زاهری - الطیار - دیویی: 297.65 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 0 -7-93525-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1