لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در گردشگری: Important information: safety, health, ...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 38000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
2- گنجهای معنوی
نويسنده:رضا جاهد - نخست - دیویی: 297.772 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 8 -2-93896-964 انتخاب
3- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 80000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
4- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در گردشگری: Important information: safety, health, ...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد ؛ زيرنظر:امیرعلی آریان - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 38000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
5- نمی از دریا: چهل حدیث و چهارصد رباعی در فضایل حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابیطالب
نويسنده:مهدی امیری - نخست - دیویی: 8fa1.05 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - 1 -0-93896-964 انتخاب
6- سفر و گردشگری = Travel and tourism: دانستنیهای مهم ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 140000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
7- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 98000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
8- گوفی پرستار بچه‌ها
مترجم:ناهید ناصری - نخست - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 ریال - 5 -9-93896-964 انتخاب
9- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 42000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
10- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2