لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس رنگی نوروآناتومی انسان: شکل ظاهری، ساختارهای درونی، برش‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی
نويسنده:حسین حقیر ؛ نويسنده:یوسف صادقی - سارا - دیویی: 611.802222 - 292 صفحه - رحلی (سلفون) - 168000 ریال - 9 -0-93897-964 انتخاب
2- Traditional medicine and materia medica
ويراستار:محمود مصدق ؛ ويراستار:فرزانه نقیبی - سارا - دیویی: 615.882 - 166 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - 39500 ریال - 4 -8-93897-964 انتخاب
3- بیماریهای پرده جنب
نويسنده:پرویز واحدی - سارا - دیویی: 617.543 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 48600 ریال - 1 -4-93897-964 انتخاب
4- خلاصه مقالات و پوسترهای ارائه شده در پنجمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، 30 فروردین الی 2 اردیبهشت ..
گردآورنده:حسین شاهرخ - سارا - دیویی: 616.6 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3 -3-93897-964 انتخاب
5- Assesment monitoring and evaluation of iodine deficiency disorders in the middle east and ...
نويسنده:فریدون عزیزی - سارا - دیویی: 616.44 - 182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5 -2-93897-964 انتخاب
6- شناسایی رفتار مصرفی مشترکین خانگی برق تهران بزرگ
نويسنده: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌، دف‍ت‍ - سارا - دیویی: 333.79320955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6 -7-93897-964 انتخاب
7- طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده‌ای - تحلیلی
نويسنده:سمیرا آریاسپهر ؛ ويراستار:علی چهرئی - سارا - دیویی: 610.72 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27500 ریال - 8 -6-93897-964 انتخاب
8- نمونه‌گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی
نويسنده:علی چهرئی - سارا - دیویی: 610.72 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14500 ریال - 964-93897-5-X انتخاب
9- آسم کودکان
نويسنده:پرویز قدم‌لی - سارا - دیویی: 618.92238 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7 -1-93897-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1