لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر و معما: سرگرمی‌ها و چیستان‌های ادبی
نويسنده:محمدرضا قدکساز - خورشید آفرین - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 6 -1-93924-964 انتخاب
2- شعر و معما: سرگرمی‌ها و چیستان‌های ادبی
نويسنده:محمدرضا قدکساز - خورشید آفرین - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6500 ریال - 4 -2-93924-964 انتخاب
3- روانشناسی سالمندی (حمایت و مراقبت از سالمندان)
نويسنده:گیل گرت ؛ مترجم:کیهان محمدخانی - خورشید آفرین - دیویی: 155.67 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 7 -6-93924-964 انتخاب
4- ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن
نويسنده:نیکلای بردیایف ؛ مترجم:عنایت‌الله رضا - خورشید آفرین - دیویی: 335.4220947 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 35000 ریال - 1 -9-93924-964 انتخاب
5- مهرپرستی در ایران، هند و روم
نويسنده:سالومه رستم‌پور ؛ ويراستار:سوسن اصغری - خورشید آفرین - دیویی: 299.15 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 9 -5-93924-964 انتخاب
6- شرح اسماء ‌الله
نويسنده:حسین صاعدی‌سمیرمی - خورشید آفرین - دیویی: 297.42 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 2 -3-93924-964 انتخاب
7- نمایشنامه هفت قبیله گمشده و سحوری
نويسنده:قطب‌الدین صادقی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa2.62 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8900 ریال - 8 -0-93924-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1