لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چه‌گوارا: به روایت فیدل کاسترو
نويسنده:فیدل کاسترو ؛ نويسنده:دیوید دویچمن ؛ مترجم:سیمین موحد - بیدگل - دیویی: 972.91064092 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -1-94154-964 انتخاب
2- سنگ‌های ادراری: آخرین رهنمودهای درمانی انجمن ارولوژی آمریکا
نويسنده:کارل روزن ؛ نويسنده:جوزف سگورا ؛ نويسنده:دیوید تالی - نشر بیدگل - دیویی: 616.622 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 4 -2-94154-964 انتخاب
3- گزینه اشعار سرودنی دیگر
شاعر:صالح وحدت - نشر بیدگل - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 0 -4-94154-964 انتخاب
4- چه‌گوارا به روایت فیدل کاسترو
نويسنده:فیدل کاسترو ؛ مترجم:سیمین موحد - نشر بیدگل - دیویی: 972.91064092 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 19500 ریال - 6 -1-94154-964 انتخاب
5- بودای چشم بادامی (مجموعه داستان در ستایش هنر و گفتگوی تمدن‌ها)
نويسنده:مهدی اشتری - نشر بیدگل - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 2 -3-94154-964 انتخاب
6- ایدز و هپاتیت‌های ویروسی و راه‌های مقابله با آنها
نويسنده:محمود ظهوری‌نیا ؛ نويسنده:ابراهیم سلیمانی ؛ نويسنده:بهرام منتظری - بیدگل - دیویی: 616.9792 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7 -6-94154-964 انتخاب
7- الفبای آگاهی: تبیین و تحلیل مراحل و سطوح آگاهی
نويسنده:پیمان آزاد ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - نشر بیدگل،بیدگل - دیویی: 153.4 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 21500 ریال - 9 -5-94154-964 انتخاب
8- الفبای آگاهی: تبیین و تحلیل مراحل و سطوح آگاهی
نويسنده:پیمان آزاد ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - نشر بیدگل - دیویی: 153.4 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 21500 ریال - 9 -5-94154-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1