لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (18)
تالیف (3)
ترجمه (25)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخچه دیزنی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 741.5 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
2- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
3- پرنسس‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -4-94541-964 انتخاب
4- لیو و استیچ
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
5- سیندرلا
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 964-94541-1-X انتخاب
6- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
7- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
8- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12900 ریال - 9 -7-94541-964 انتخاب
9- در جستجوی نیمو: کتاب رنگ‌آمیزی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 9900 ریال - 7 -8-94541-964 انتخاب
10- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3