لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (18)
تالیف (3)
ترجمه (25)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -7-94541-964 انتخاب
2- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
3- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
4- در جستجوی نیمو
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 5 -9-94541-964 انتخاب
5- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
6- پرنسس‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -4-94541-964 انتخاب
7- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
8- تاریخچه دیزنی
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ نويسنده:آزاده محضری - پینه‌دوز - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13900 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
9- لیو و استیچ
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
10- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3