لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (27)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مترسکم سیب داد!؟
نويسنده:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7 -0-94678-964 انتخاب
2- اولین جشنواره فیلم دانش‌آموزان "فیلم‌ساز"
تهيه و تنظيم: دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌امور‌فرهنگی‌و‌مشاوره‌معاونت‌آمو ؛ گردآورنده:اسماعیل اکبرنوذری - هنر آبی - دیویی: 791.430995 - 44 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 5 -1-94678-964 انتخاب
3- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
4- مدرسه مروج سلامت: خودآموز پیشگیری (ویژه‌ی دانش‌‌آموزان سال دوم دوره متوسطه)
نويسنده:عباس خالصی ؛ نويسنده:سیامک عالیخانی - هنر آبی - دیویی: 371.80955 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 2 -8-94678-964 انتخاب
5- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
6- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
7- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
8- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
9- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
10- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4