لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ کوهنوردی ایران
گردآورنده:داود محمدی‌فرد ؛ گردآورنده:محمدعلی ابراهیمی - سبزان - دیویی: 796.5220955 - 440 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 1 -0-94745-964 انتخاب
2- مشاوره و روان‌درمانی غم و اندوه (داغدیدگان)
نويسنده:جیمزویلیام وردن ؛ مترجم:علی‌نقی اقدسی - سبزان - دیویی: 616.8914 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 964-94745-1-X انتخاب
3- مشاوره گروهی با نوجوانان بزهکار
نويسنده:میتوال فررا ؛ مترجم:علی‌نقی اقدسی - سبزان - دیویی: 364.36 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 8 -2-94745-964 انتخاب
4- ادبیات پیش‌دانشگاهی 2
نويسنده:رجبعلی خرامان - سبزان - دیویی: 8fa0.76 - 144 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -4-94745-964 انتخاب
5- زبان پیش‌دانشگاهی 2
نويسنده:جعفر پورفیض - سبزان - دیویی: 425 - 174 صفحه - جیبی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 0 -6-94745-964 انتخاب
6- عربی: 1- اسم، 2- مرفوعات، 3- منصوبات
نويسنده:قادر خضرلوی‌اقدم - سبزان - دیویی: 492.75076 - 180 صفحه - جیبی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 6 -3-94745-964 انتخاب
7- زبان پیش‌دانشگاهی 1
نويسنده:جعفر پورفیض - سبزان - دیویی: 425 - 236 صفحه - جیبی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 2 -5-94745-964 انتخاب
8- ادبیات پیش‌دانشگاهی 1
نويسنده:رجبعلی خرامان - سبزان - دیویی: 8fa0.76 - 128 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 9 -7-94745-964 انتخاب
9- شیمی: جدول تناوبی
نويسنده:مرتضی قره‌پاشا - سبزان - دیویی: 540.76 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 7 -8-94745-964 انتخاب
10- شیمی: پیوندها
نويسنده:مرتضی قره‌پاشا - سبزان - دیویی: 540.76 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 5 -9-94745-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1