لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (41)
تالیف (19)
ترجمه (31)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمات روزمره انگلیسی - فارسی
نويسنده:رضا قائمی ؛ ويراستار:حسین قادری - محراب دانش - 240 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 9 -8-94834-964 انتخاب
2- متن کامل تعبیر خواب ابن سیرین و دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق (ع)، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - محراب دانش - 378 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 59000 ریال - 7 -9-94834-964 انتخاب
3- دایره‌المعارف طالع‌بینی
نويسنده:مریم لاهه‌مطلق ؛ ويراستار:حسین قادری - محراب دانش - 384 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -6-94834-964 انتخاب
4- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - محراب دانش - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 964-94834-2-X انتخاب
5- خاطرات یک جادوگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3300 نسخه - 19000 ریال - 8 -3-94834-964 انتخاب
6- داستانهایی برای پدران، فرزندان و نوه‌ها
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5200 نسخه - 29500 ریال - 3 -0-94834-964 انتخاب
7- متن کامل تعبیر خواب: ابن سیرین و دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق (ع)، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - محراب دانش - 380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -9-94834-964 انتخاب
8- متن کامل تعبیر خواب ابن سیرین و دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق (ع)، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - محراب دانش - 376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 44000 ریال - 7 -9-94834-964 انتخاب
9- مکتوب به انضمام عطیه برتر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 4 -5-94834-964 انتخاب
10- مکتوب به انضمام عطیه برتر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 4 -5-94834-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5