لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (41)
تالیف (19)
ترجمه (31)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف طالع‌بینی
نويسنده:مریم لاهه‌مطلق ؛ ويراستار:حسین قادری - محراب دانش - دیویی: 133.5 - 384 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -6-94834-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف طالع‌بینی
نويسنده:مریم لاهه‌مطلق ؛ ويراستار:حسین قادری - محراب دانش - دیویی: 133.5 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 2 -6-94834-964 انتخاب
3- داستانهایی برای پدران، فرزندان و نوه‌ها
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - دیویی: 869.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5200 نسخه - 29500 ریال - 3 -0-94834-964 انتخاب
4- دایره‌المعارف طالع‌بینی
نويسنده:مریم لاهه‌مطلق ؛ ويراستار:حسین قادری - محراب دانش - دیویی: 133.5 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 2 -6-94834-964 انتخاب
5- پیامبر، دیوانه، طلایه‌دار، مریم مجدلیه: مجموعه بهترین‌های جبران خلیل جبران
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - دیویی: 811.52 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 0 -7-94834-964 انتخاب
6- پیامبر، دیوانه، طلایه‌دار، مریم مجدلیه: مجموعه بهترین‌های جبران خلیل جبران
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - دیویی: 811.52 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -7-94834-964 انتخاب
7- متن کامل تعبیر خواب: ابن سیرین و دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق (ع)، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - محراب دانش - دیویی: 135.3 - 378 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1390 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 7 -9-94834-964 انتخاب
8- پیامبر، دیوانه، طلایه‌دار، مریم مجدلیه: مجموعه بهترین‌های جبران خلیل جبران
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - دیویی: 811.52 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 0 -7-94834-964 انتخاب
9- متن کامل تعبیر خواب: ابن سیرین و دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق (ع)، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی - محراب دانش - دیویی: 135.3 - 380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -9-94834-964 انتخاب
10- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - دیویی: 869.342 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 964-94834-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5