لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نام‌آوران آسمان ادب ایران: خلاصه زندگی‌نامه تعدادی از شعرای نامی
به‌اهتمام:سیدمحمد عکاس‌تهرانی - رضا - دیویی: 8fa1.009 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 5 -1-95135-964 انتخاب
2- جرعه‌های نور (مثلهای قرآن کریم)
نويسنده:عباسعلی کامرانیان - رضا - دیویی: 297.154 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 ریال - 7 -0-95135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1