لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ژئومورفولوژی اقتصادی
نويسنده:محمود پیری - مهتاب اندیشه - دیویی: 551.41 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 38000 ریال - 964-95660-4-X انتخاب
2- کانی‌شناسی توصیفی
نويسنده:محمود پیری - مهتاب اندیشه - دیویی: 549 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16500 ریال - 8 -5-95660-964 انتخاب
3- کلیات روان‌شناسی در روان‌درمانی
نويسنده:مجید تجر - مهتاب اندیشه - دیویی: 150 - 816 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 7 -0-95660-964 انتخاب
4- حسابداری پیشرفته (2)
نويسنده:فاطمه الیگن - مهتاب اندیشه - دیویی: 657 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 34000 ریال - 1 -3-95660-964 انتخاب
5- حل و بحث مسائل شیمی
نويسنده:رامین رضایی - مهتاب اندیشه - دیویی: 540 - 928 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 65000 ریال - 5 -1-95660-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1