لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتارشناسی و درمان اختلالات رفتاری در حیوانات
نويسنده:بیژن رادمهر ؛ نويسنده:رضا صادقی - بیژن - دیویی: 591.5 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 4 -5-95670-964 انتخاب
2- رموز خانه‌داری
نويسنده:کافیه شابه‌پور ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 648 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 9 -8-95670-964 انتخاب
3- کاربرد گیاهان دارویی برای درمان بیماریهای قند خون (افزایش و کاهش قند خون)
نويسنده:محمود خوشنویس ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 616.46206 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 17000 ریال - 2 -6-95670-964 انتخاب
4- قدرت واقعی آب
نويسنده:ماسارو اموتو ؛ مترجم:سیبا جریریان - نشر بیژن - دیویی: 613.287 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 30000 ریال - 3 -0-95670-964 انتخاب
5- عطیه
نويسنده:فخری سرحدی‌نیا ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 964-95670-2-X انتخاب
6- قدرت واقعی آب
نويسنده:ماسارو اموتو ؛ مترجم:سیبا جریریان ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - نشر بیژن - دیویی: 613.287 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 3 -0-95670-964 انتخاب
7- حیوانات آزمایشگاهی (بیولوژی، آناتومی، کاربرد و پاتولوژی)
نويسنده:محمدجواد قراگزلو ؛ نويسنده:ملیحه عراقچیان ؛ نويسنده:محسن شاه‌طاهری - بیژن - دیویی: 636.0885 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 1 -1-95670-964 انتخاب
8- کاربرد گیاهان دارویی برای درمان بیماریهای قند خون (افزایش و کاهش قند خون)
نويسنده:محمود خوشنویس ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 616.46206 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -6-95670-964 انتخاب
9- رموز خانه‌داری
نويسنده:کافیه شابه‌پور ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 648 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 9 -8-95670-964 انتخاب
10- عطیه
نويسنده:فخری سرحدی‌نیا ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - بیژن - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 60000 ریال - 964-95670-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1